How Do You Spell AGHAN?

Pronunciation: [ˈaɡən] (IPA)

Correct spelling for the English word "aghan" is [ˈaɡən], [ˈaɡən], [ˈa_ɡ_ə_n] (IPA phonetic alphabet).

Common Misspellings for AGHAN

 • zghan
 • sghan
 • wghan
 • qghan
 • avhan
 • abhan
 • ahhan
 • ayhan
 • aggan
 • agban
 • agnan
 • agjan
 • agyan
 • aghzn
 • aghsn
 • aghwn
 • aghqn
 • aghab
 • agham
 • cghan

Similar spelling words for AGHAN

Infographic

Add the infographic to your website: