How Do You Spell CORVETTE?

Correct spelling for the English word "corvette" is [kɔːvˈɛt], [kɔːvˈɛt], [k_ɔː_v_ˈɛ_t] (IPA phonetic alphabet).

Common Misspellings for CORVETTE

Below is the list of 47 misspellings for the word "corvette".

Similar spelling words for CORVETTE

Plural form of CORVETTE is CORVETTES

114 words made out of letters CORVETTE

3 letters

 • ret,
 • otc,
 • rot,
 • ceo,
 • vcr,
 • tec,
 • oct,
 • eec,
 • cro,
 • tot,
 • roe,
 • ect,
 • etc,
 • ore,
 • crt,
 • ert,
 • tor,
 • rev,
 • eve,
 • vet,
 • tee,
 • ter,
 • tet,
 • toe,
 • cer,
 • roc,
 • cot.

4 letters

 • rece,
 • cert,
 • veer,
 • voet,
 • tort,
 • evoe,
 • eteo,
 • rove,
 • eter,
 • etto,
 • treo,
 • vrot,
 • tver,
 • toer,
 • cere,
 • rote,
 • cree,
 • ecer,
 • erce,
 • tore,
 • ettv,
 • torv,
 • eeto,
 • etre,
 • rete,
 • ecto,
 • tero,
 • veto,
 • over,
 • evro,
 • cote,
 • cove,
 • tree,
 • core,
 • tote,
 • trot,
 • ever,
 • vote,
 • orte,
 • cero,
 • rotc.

5 letters

 • certo,
 • vetro,
 • toter,
 • trece,
 • votre,
 • cotte,
 • cetto,
 • otter,
 • cette,
 • revco,
 • rotec,
 • cover,
 • torte,
 • ovett,
 • trove,
 • overt,
 • tevet,
 • voter,
 • voree,
 • vorce,
 • creve,
 • cervo,
 • verco,
 • teter,
 • veeco,
 • erect,
 • totec,
 • covet,
 • treet,
 • evote,
 • crete,
 • evert,
 • etter,
 • treco,
 • tetro,
 • verot,
 • vetco,
 • roett,
 • verte,
 • evett,
 • octet,
 • rotte,
 • recto,
 • terce,
 • corte,
 • vette.

Infographic

Share this Image
Add the infographic to your website:
X