How Do You Spell DAIE?

Pronunciation: [dˈe͡ɪə] (IPA)

Correct spelling for the English word "daie" is [dˈe͡ɪə], [dˈe‍ɪə], [d_ˈeɪ_ə] (IPA phonetic alphabet).

Common Misspellings for DAIE

 • fdaie
 • dzaie
 • dauie
 • daiue
 • da9ie
 • dai9e
 • da8ie
 • dai8e
 • daiew
 • daie4
 • dai3e
 • daie3
 • d aie

Infographic

Add the infographic to your website: