How Do You Spell HOUZ?

Pronunciation: [hˈuːz] (IPA)

Correct spelling for the English word "houz" is [hˈuːz], [hˈuːz], [h_ˈuː_z] (IPA phonetic alphabet).

Common Misspellings for HOUZ

 • houes
 • hosue
 • hoos
 • hoze
 • houze
 • house
 • HAuZ
 • hkuz
 • h0uz
 • h9uz
 • ho8z
 • ho7z
 • ghouz
 • hgouz
 • bhouz
 • hbouz
 • nhouz
 • hnouz
 • jhouz
 • hjouz