How Do You Spell SCHUELLER CHRISTIAN DISEASE?

Correct spelling for the English word "Schueller Christian Disease" is [ʃjˈuːlə kɹˈɪst͡ʃən dɪzˈiːz], [ʃjˈuːlə kɹˈɪst‍ʃən dɪzˈiːz], [ʃ_j_ˈuː_l_ə k_ɹ_ˈɪ_s_tʃ_ə_n d_ɪ_z_ˈiː_z] (IPA phonetic alphabet).

Table of Contents