How Do You Spell SKAH?

Pronunciation: [skˈɑː] (IPA)

Correct spelling for the English word "skah" is [skˈɑː], [skˈɑː], [s_k_ˈɑː] (IPA phonetic alphabet).

Common Misspellings for SKAH

 • scah
 • ska
 • skah
 • skuh
 • skaa
 • zskah
 • szkah
 • xskah
 • sxkah
 • dskah
 • sdkah
 • sekah
 • swkah
 • slkah
 • skoah
 • skzah
 • skazh
 • skwah
 • skawh
 • skqah

Infographic

Add the infographic to your website: